Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

 

PROGRAMÄNDRING

Lördagen den 10:e december så utgår Mini figur fält (på grund av brist på måltavlor). Tävlingen ersätts av Carls VPR Standardpistol del 2 (som missats i programmet). Välkomna!

 

Nya medlemmar

Just nu har vi många i kö som vill bli medlemmar. Vi jobbar på att introducera dessa men vi har inte kapacitet att ta hand om så många åt gången. Så vi kan tyvärr inte ta emot fler medlemmar för tillfället.

Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet för 2022 ligger under en ny sida till vänster som heter Program.

Nytt för året är att vi ska prova skytte på kvällstid med belysning. Det blir 8 st. bantävlingar på varannan tisdagkväll i januari, februari, november och december. Vi kör en vanlig 4 seriers ban för vapengrupp C, A och R i samma klass. Resultaten redovisas som en egen tävling.

Träning

Det är endast tillåtet att skjuta på de av klubben erbjudna målen. Dessa ska monteras i tavelställen. Inga mål eller stolpar får slås ner i gräsmattan (med undantag för den av styrelsen godkända PPC stolpen som).

Bokning görs via en Excel bokningslista. Fyll i Excel-arket med ditt förnamn och första bokstaven i efternamnet. Respektera befintliga bokningar. Tag bort din bokning om du får förhinder. Länk delas ut i vår WhatsApp grupp eller via e-post. Säg till om du inte fått den.

Covid-19

Styrelsen har beslutat att köra tävlingarna enligt schema tills vidare. Om du som skjutledare inte vill ställa upp så måste du själv ordna med ersättare (precis som vid vanlig frånvaro).

I det fall att man inte kan hitta någon ersättare finns det även en möjlighet att den skjutledare som kommer kan ta tävlingen själv eller ta hjälp av någon av deltagarna.

Skulle det bli så att tävlingen måste ställas in pga av ingen skjutledning så får tävlingen köras vid annat tillfälle. Men vi vill undvika detta då tävlingsprogrmmet för året är fullt och det blir svårt att hitta ett annat tillfälle.

De medlemmarna som kommer till ett sådant tillfälle får träna på egen hand. Viktigt är då att styrelsen får besked om detta.

 

Styrelsen
Falsterbonäsets Pistolskytteklubb

 

Vår hemsida har hittills haft [counter] besök.

  

Jag rekommenderar Din Studio