Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Nya profilkläder

Nu har vi fina kläder i lager med klubbens logotyp.

Kolla under den nya länken till Shoppen.

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

Ljungens skjutbana är: ÖPPEN

Under senaste besiktningen av skjutbanan på Ljungen så fick vi anmärkningar på att kulfånget och tavelstället inte uppfyllde de senaste säkerhetsreglerna. Vi fick dispens till utgången av 2019 att åtgärda dessa punkter.

Nu har vi gjort ett antal åtgärder och väntar på en ny besiktning. Tills dess går det bra att använda banan under förutsättning att vi endast placerar målen på 28m, intill kulfånget.

Det som är gjort på banan är följande:

Tavelstället är utbytt, det är nu konstruerat av stål som är täckt med trä för att förhindra rikoschetter. Nya siffror är monterade och en prototyp till svängmål har tillverkats.

Slipersen som skyddar svängmekanismen är ersatt av en betongmur som också den är försedd med trä för att förhindra rikoschetter. Lådan till motorn är sänkt och försedd med nytt trä på framsidan.

Eftersom kulfånget är för lågt på högersidan så har vi satt upp ett plank på den sidan för att fånga rikoschetter.

Under nästa år så kommer vi även att byta ut slipersen intill kulfånget mot en betongmur som förses med hållare för fältmål.

Skjutbanan

KALENDER

Vår hemsida har hittills haft [counter] besökare.

   

Jag rekommenderar Din Studio

 Besök oss gärna på Facebook