Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Årsmöte

2021-07-31

Datum är satt för årets stämma. Vi kommer att skjuta på det till den 31:e juli i hopp om att kunna köra det på skjutbanan. Kallelse kommer längre fram.

Tävling

2021-07-03

Styrelsen har beslutat att försöka återuppta tävlingsverksamheten igen den 3:e juli förutsatt att alla restriktioner har hävts då. Nytt program är på väg.

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

 

INDIVIDUELL MÅNADSTÄVLING

Vi har beslutat att köra månadstävlingen med lite tillfälliga restriktioner.

  • Alla tävlar individuellt och du noterar resultaten själv. Boka banan som vanligt.
  • Fyll i ditt namn, fyll i varje träff, summera varje serie och räkna ut totalsumman.
  • Endast EN provserie (noteras inte) följt av 4 tävlingsserier som alla ska noteras i följd
  • Tävlingen pågår under hela månaden. Du kan skjuta valfri dag men endast EN gång.
  • Reglerna är i övrigt som vanligt, de finns i regelpärmen och här: Ban månadstävling.

 

Ett nytt protokoll för notering av resultat kommer att ligga på skjutledarbordet varje månad. Om det saknas eller är fullt så skriv ett nytt (fyll i månad). Du noterar dina resultat på nästa lediga bana (behöver inte vara den du sköt på). Ändra inte på eget eller andras resultat, vi litar på att alla sköter detta sportsmannamässigt. Resultaten samlas in och publiceras i slutet av varje månad.

 

COVID-19

Svenska Pistolskytteförbundet gick ut med ett meddelande till alla klubbar i december där de bland annat skrev:
"I skrivand stund 2020-12-18, gäller Folkhälso-myndighetens föreskrifter och allmänna råd som anger att tävlingar inte ska genomföras annat än för ungdomar födda 2005 eller senare. Giltighetstiden för beslutet är till och med 2021-06-30. Detta är något som stoppar i princip all vår tävlingsverksamhet, oavsett slag och tävling. Samtidigt har regeringens företrädare låtit meddela att man 2021-01-15 avser att meddela kompletterande föreskrifter och råd när det gäller "motionstävlingar" och liknande, något som kan få betydelse för skyttet."

Styrelsen beslutat att förlänga tävlingsuppehållet till 2021-06-30. Skulle rekommendationerna ändras så kan vi ta nytt beslut och starta tävlingarna tidigare.

Enskild träning är fortfarande tillåten. Se nationella råd från krisinformation.se.

Träning

Det är endast tillåtet att skjuta på de av klubben erbjudna målen. Dessa ska monteras i tavelställen. Inga mål eller stolpar får slås ner i gräsmattan.

Bokning görs via en Excel bokningslista. Fyll i Excel-arket med ditt förnamn och första bokstaven i efternamnet. Respektera befintliga bokningar. Tag bort din bokning om du får förhinder. Länk delas ut i vår WhatsApp grupp eller via e-post. Säg till om du inte fått den.

Viktigt att alla följer dessa regler för att undvika ytterligare spridning.

 

Styrelsen
Falsterbonäsets Pistolskytteklubb

 

Vår hemsida har hittills haft [counter] besökare.

  

Jag rekommenderar Din Studio