Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Ingen startavgift

Från och med maj 2016 så slopar vi startavgiften på 20 kr. Detta minskar kontant-hanteringen och förenklar för skjutledarna.

Vi kommer fortfarande att ha en serieavgift på Påskskjutningen, Gåsaskjutningen och Skink-skjutningen.

Medlemsavgiften

Inbetalningskort för medlems-
avgift skickas inte längre ut via post, istället kommer en erindran via e-post. Hör av dig till sekreteraren om du bytat adress nyligen.

Medlemsavgift: 700kr
Familjeavgift: 1000kr
Junioravgift 300kr (under 20år)

Bankgiro nr: 5613-0388

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

 

KALENDER

Vår hemsida har hittills haft [counter] besökare.

 

Minifält på inomhusbanan
Ja så här kan det se ut på våran populära tävling med varierande skjutställningar.

 

Tre glada vinnare från årets Skinkskjutning.
Grattis och god fortsättning !

 

Jag rekommenderar Din Studio

 Besök oss gärna på Facebook