Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

Årsmöte

Mötet kommer att hållas lördagen den 11:e september kl. 14:00 på Ljungen (utomhus). Vi ska försöka att hålla det både fysiskt och digitalt för de som vill vara med på distans. Mer information kommer.

 

Tävling

Vi har beslutat att köra igång tävlingarna igen med start den 4:e septemberKlicka på bilden nedan för att se programmet. Det finns även som pdf-dokument på sidan "Dokument".

Program2021

Undvik trängsel på skjutbanan, max 6 skyttar i hallen, inga åskådare och använd handsprit.

Vi kommer att prioritera mästerskap och vandringspriser på de tillfällen som är kvar av året. Skjutledare som inte vill hålla pass pga. Covid-19 ombeds snarast meddela detta till styrelsen så vi kan planera jouren.

 

Träning

Enskild träning är fortfarande tillåten. Se nationella råd från krisinformation.se.

Det är endast tillåtet att skjuta på de av klubben erbjudna målen. Dessa ska monteras i tavelställen. Inga mål eller stolpar får slås ner i gräsmattan.

Bokning görs via en Excel bokningslista. Fyll i Excel-arket med ditt förnamn och första bokstaven i efternamnet. Respektera befintliga bokningar. Tag bort din bokning om du får förhinder. Länk delas ut i vår WhatsApp grupp eller via e-post. Säg till om du inte fått den.

Viktigt att alla följer dessa regler för att undvika ytterligare spridning.

 

Styrelsen
Falsterbonäsets Pistolskytteklubb

 

Vår hemsida har hittills haft [counter] besökare.

  

Jag rekommenderar Din Studio